Citatenlijst

Op zijn blog vermeld Martin J. Melinga meerdere malen mijn naam (en niet alleen mijn naam, maar dat terzijde) en dat mag hij, waarom niet? Maar dan moet Melinga WEL de hele waarheid plaatsen en de realiteit onder ogen zien, of staat zijn bipolaire stoornis dat niet toe?

“Wie veel liegt moet een ijzersterk geheugen hebben” ….. en dat schort er bij Melinga nog wel aan, of ligt dat ook aan zijn bipolaire stoornis, want daar schuift hij nu alles op af.

Wat is een bipolaire stoornis?

Een bipolaire stoornis is een stoornis die wordt gekenmerkt door wisselende stemmingen, dan weer manisch of hypomaan, dan weer depressief. Het wordt gerekend tot het affectieve spectrum en komt bij 2-4% van de bevolking voor.[1] De manische periode is het tegenovergestelde ofwel de tegenpool van een depressieve periode, vandaar de term bipolair (tweepolig).

De stemmingswisselingen kunnen af en toe optreden, met periodes van een normale stemming tussendoor, maar ook snel achter elkaar. Snelle en wisselende op elkaar volgende vormen van stemmingen heet “rapid cycling”. Ook gemengde episodes komen soms voor.

Deze stoornis openbaart zich vaak voor het eerst tijdens of na de adolescentie.

In het verleden sprak men van een “manisch-depressieve stoornis” (MDS), een term geïntroduceerd door de Duitse psychiater Emil Kraepelin. De term bipolair werd in 1953 voor het eerste gebruikt door Karl Kleist. Deze term benadrukt de tweepoligheid van de ziekte: van tijd tot tijd extreem uitgelaten of juist extreem neerslachtig.

In mijn “simpele ogen” is Melinga dus een gevaar voor zijn omstanders omdat de Melinga niet is in te schatten, waardoor zeker een mogelijk gevaar voor zeer kwetsbare kinderen is, zeker wanneer Melinga in een manische depressie schiet, ik denk hierbij o.a. aan Ruben en Julian  uit Zeist.

Terugkomend op de blogs van Melinga.

Voor alle duidelijkheid, van alle blogs waarin hij mijn naam vermeld zijn fireshots gemaakt, dus aanpassen en/of verwijderen heeft geen zin, alles ligt digitaal vast.

Ik ga in deze blog meerdere citaten uit zijn blog naar voren halen, deze weerleggen met eerdere citaten van hem of zijn geesteswaanzin aantonen door zijn eigen tegenstrijdigheden, waarbij ik Melinga het oprechte advies geef “zijn kinderen” met rust te laten, daar zij nu VEEL BETER af zijn (met hun gewortelde nieuwe papa’s) dan enig contact met hem omdat die kids dan vreselijk in de war zullen raken, waarbij ik Melinga verwijs naar Sr. 300:4

Nu verder met de citaten van Melinga, om als eerste met deze lachwekkende te beginnen:

Citaat 1

“De heer Smits neemt als detective niet eens de moeite om zijn ‘slachtoffer’ te horen”

Bron: Blog

Waarom zal ik Melinga, bij enige verkregen opdracht (want hij gist nog steeds naar de waarheid), moeten horen? Ik ben geen rechter en ik ben geen journalist, bij hen is hoor/wederhoor een daadwerkelijke MUST, maar bij mij niet.

Wanneer ik een opdracht zou krijgen, dan zal deze alleen bestaan uit het aandragen van bewijslast voor de eisende of verdedigende partij tegen Martin J. Melinga en daar heeft het “horen” van hem geen enkele zin, of begrijpt hij dat niet door zijn constant (opvallend veel) aangevoerde bipolaire stoornis?

Citaat 2

“Ik geef er na vandaag geen aandacht meer aan. Onkruid groeit namelijk met of zonder aandacht. Ik wil mijn energie niet langer verspillen aan het ‘onkruid’. Wat ik wel ga doen, is aangifte bij de politie wegens laster, smaad, bedreiging, oplichtingen en andere strafbare zaken.”

Bron: Blog

Melinga toch, in 1 citaat tegenstrijdig zijn? Hoe kan dat toch? Ook weer je bipolaire stoornis?

Nu keiharde feiten!

Citaat 3

“Aangezien ik sinds juni 2011 geen inkomen had, kon ik mij ook geen advocaten veroorloven. Dat kon pas najaar 2013, omdat ik toen een bijstandsuitkering kreeg”

Bron: Blog

Dus, nu net voor de zomer van 2013, weet jij al dat je in het najaar van 2013 een uitkering gaat krijgen? Dan kunnen de moeders van jouw kinderen alvast het LBIO gaan inschakelen om de onderhoudsbijdrage (opgelegd middels meerdere rechtbankvonnissen) te gaan incasseren, maar dan kom ik bij het volgende citaat!

Melinga heeft snel zijn blog aangepast in “najaar van 2012”, dus hij heeft inmiddels een uitkering!

Dames ex partners, u kunt nu dus het LBIO direct activeren en bij betalingsweigering zijn “gijzeling” (op eigen rekening) verzoeken!

Uitkeringsfraude, daar heb toch al eerder mee van doen gehad Melinga? Weer iets om uit te zoeken!

Citaat 4

image image

Bron: Twitter

Afbeelding

(Melinga op het balkon bij zijn mams, tevens het adres waar hij zijn duistere ondernemingen en BV’s inschrijft of ingeschreven heeft)

DUS ……. door je eigen verklaring op Twitter ben jij NIET meer woonachtig in Zeist, dat is dus duidelijk en kan niet tegengesproken worden, of misschien via jouw bipolaire stoornis wel?

Dan woon jij dus ergens anders, en dat is dus hier:

Afbeelding

(Voorkant)

Afbeelding

(Achterkant)

Maar wat lees ik dan in de GBA ……. Jij woont hier niet! Hier woont een dame met een eigen inkomen ……. Wat voor een truc haal jij nu weer uit Melinga, waardoor jij samenwoont met een vrouw met inkomen en jij in het bezit bent van een sociale uitkering? (uitkeringsfraude is jou toch niet onbekend, iets met Zeist?)

Ach nee, natuurlijk niet, jouw bipolaire storing begrijpt dat niet, of wel soms?

Gossiepossie, middels Twitter roept Melinga om hulp van John van den Heuvel en Peter R. de Vries, te lezen op zijn Twitteraccount.

FireShot Screen Capture #014 - 'Martin Jan Melinga (martinjmelinga) on Twitter' - twitter_com_martinjmelinga

TUSSENDOORTJE

Zojuist een “off the record” gesprek gehad met een medisch specialist (psycholoog) die ruime ervaring heeft met bipolaire stoornissen en hem de blogs van Melinga laten lezen.

Melinga, ben jij een “zorgshopper”? Ben jij lang aan het zoeken geweest totdat “een arts” in jouw verhaal meeging en mogelijk een medische verklaring voor jou af gaf?

We gaan weer verder met de citaten.

Met de informatie over het mogelijke “zorgshoppen” van Melinga, de verkregen informatie over het ECHTE ziektebeeld waaraan hij zegt te lijden, is het voor mij heel moeilijk om zijn gejank nog enigszins serieus te nemen, want er bestaat geen grotere schoft dan hij die zich achter ziektebeeld volgens zelfdiagnose tracht te verschuilen.

Mijn lekengedachte gaat hier meer uit naar een sterk narcistische vorm van pathologisch leugenaar die, als hij het maar blijft herhalen, in zijn eigen leugens gaat geloven en dat is weer een heel ander ziektebeeld, dat is psychiatervoer voor in een gesloten zetting.

Dit moet voor Melinga niet vreemd zijn, want ben jij niet eerder 2 weken opgenomen geweest op een gesloten afdeling van een psychiatrische inrichting waar men constateerde dat jij een narcist bent die pathologisch liegt Martin?

Weer een citaatleugen van Melinga, hij vergeet bovenstaande opname gemakshalve maar even te vermelden:

“Mijn laatste depressie in 2011 was de langste en duurde 7 maanden. Die maanden markeerden een zoektocht. Wat mankeert mij? Waarom die pieken en dalen? Ik wil ook een ‘normaal’ leven!”

Bron: Blog

Citaat 5

“Sinds maart 2012 ben ik in behandeling bij Altrecht (Geestelijke Gezondheidszorg – GGz) en gebruik ik dus litium, voor mijn bestwil. En …. met het gewenste resultaat, ik ben sinds mei 2012 ‘stabiel’.”

Er heeft een wereldwonder plaatsgevonden, in (laten we zeggen) 3 maanden tijd is Melinga weer “stabiel” geworden, volgens verkregen informatie een pure onmogelijkheid, zeker wanneer Melinga al vanaf 2009 schijnt te lijden onder deze (voor de patiënt zelf) schrikbarende stoornis, maar ja, vaak genoeg liegen en je gelooft het zelf.

Citaat 6

“Als klap op de vuurpijl stuurt de heer Jacques Smits een blog de wereld in, waarin een groot deel van de inhoud van de hand van mijn ex-vriendin, mevrouw S. komt.”

Laster en smaad naar zijn ex-vriendin (nummer 2), die hij heeft laten zitten met een kind en een enorme schuld, door hem opgelopen, waar jij nimmer naar hebt omgekeken Martin, laat staan enig onderhoud voor “jouw kind” hebt betaald?

Wie ga jij nog meer belasteren?

Je eerste ex en dochter van 16 die nu een naamswijziging heeft aangevraagd?

Citaat 7

“Afgelopen week was ik in de rechtbank in Utrecht in verband met een verzoek van mijn ex-echtgenote om de achternaam van mijn oudste dochter te wijzigen. Ik kom hier na 10 juli 2013 op terug met een blog, omdat dan de uitspraak van de rechter er is.”

Dan verwijs ik direct even naar dit leugenachtige citaat van Melinga:

“Voor mijn oudste dochter heb ik sinds 1999 een omgangsregeling. Ik heb nooit één weekend of vakantie gemist. Trouw elke weekend gehaald en gebracht, het waren heerlijke tijden.”

en

“Door het Whatsapp-contact, dat ik soms heb met mijn oudste dochter (..)”

Beetje tegenstrijdig of niet soms Melinga?!

Bron: Blog

Waarom nu achternaam wijzigen als jij “zo trouw” was in het nakomen van je verplichtingen?

Of je laatste ex (nummer 3) die jij ook met 2 kinderen hebt achtergelaten, jij lak hebt aan iedere Gerechtelijke Beschikking om onderhoudsbijdrage voor deze 2 kinderen te betalen en hen liever in de goot laat aanmodderen dan voor je kinderen op te komen?

Natuurlijk Melinga, dat ligt allemaal aan je zelfdiagnose bipolaire stoornissen (hoeveel heb jij er eigenlijk?) waar jij de schuld aan geeft.

Was het niet zo dat jij na die opname (na je ex S.) in die gesloten psychiatrische kliniek iedere vorm van behandeling weigerde?

Dat jij echt in een waanwereld leeft blijkt ook wel weer uit dit bericht van jou op Twitter

FireShot Screen Capture #016 -

Jouw oudste dochter, die jou niet meer wenst te zien of te spreken dan alleen toevallig middels social media en die nu dan ook samen met haar moeder (1e ex) een naamswijziging heeft aangevraagd, zal echt niet met de Kerst komen.

Je zoon en dochter van je 2e ex, die jou niet kennen, niet willen zien of spreken omdat jij er NOOIT voor hen was en nu wel een zorgzame vader hebben, denk jij dat die met Kerst bij je zullen zitten?

Dan jouw jongste zoon, die jou niet eens kent, waar jij nog nooit echt 1 dag mee hebt gedeeld zodat er ook geen sprake kan zijn van “Family-life” (Art. 10 EVRM), denk je dat die bij een vreemde kerel blijft?

Jouw citaat bevestiging dat er GEEN sprake van Family-life is:

“Mijn jongste zoon (2) heb ik tot augustus 2012 nog een aantal keren een paar uurtjes mogen gezien. Daarna niet meer.”

Bron: Blog

En weer verwijs ik naar jouw eigen citaat (jij bent echt een blind peerd!)

“Ik was bezig met verzoekschriften die naar de rechtbank moeten in het kader van de omgangsregelingen met mijn kinderen. Sinds mei 2011 heb ik mijn kinderen niet meer gezien, ondanks bestaande omgangsregelingen.”

Bron: Blog

Welke omgangsregelingen, die regelingen die jij NOOIT nakwam of die jij schriftelijk hebt opgezegd omdat jij geen tijd of zin had?

Citaat 8

“Pijnlijk te beseffen dat naast het feit dat ik een bipolaire stoornis heb, mijn psychische kwetsbaarheid ook nog eens tegen mij wordt gebruikt. Ik ben nooit onverantwoordelijk omgegaan met mijn kinderen.”

Bron: Blog

Pardon Melinga, hoeveel schriftelijke bewijzen wil jij straks tijdens enige zitting om omgangsrecht TEGEN jou hebben? Ik hoef je alleen maar te wijzen op een UITwedstrijd voetbal van één van je zoontjes (toen een hummel van een jaar of 5) waarbij jij meeging als rijdende ouder. Na de wedstrijd stond dat ventje ziels alleen op een vreemd veld, met vreemde mensen, in een vreemd dorp omdat papa zo nodig naar een andere auto moest gaan kijken en zijn kind VERGAT!

Wil jij dit ontkennen Melinga? Ik heb de brieven van de voetbalvereniging als onderbouwing, moet ik deze nu ook nog op deze blog plempen?

Citaat 9

“Ook hier is weer het #Stigma een grote veroorzaker van die problemen. Tenzij hun veiligheid in het geding komt, mogen kinderen niet van hun ouders worden gescheiden! Wij zien liever touwtrekkende kinderen dan ….. “touwtrekkende” ouders!”

Bron: Blog

Kijk m.b.t. bovenstaand citaat van jou eens goed in de spiegel Melinga, het #Stigma en de GROTE VEROORZAKER ben jij en niemand anders, nu zit jij op de blaren van jarenlang SLECHT ouderschap en dat zal je blijven zitten totdat de kids 18 jaar zijn en misschien een keer naar jou op zoek gaan.

Dan kan jij enorm narcistisch per mail tekeer gaan tegen deze ex-vrouwen, die wel de ouderlijke zorg met plezier vervullen;

jij kan tegen scholen tekeer gaan waardoor ieder contact met jou en de moeders door de schoolleiding verbroken wordt en de onderhavige kinderen weer de dupe zijn;

jij kan dictatoriaal tekeer gaan om geen toestemming te geven voor afgifte van paspoorten etc. waarbij jij nog steeds niet inziet dat jij, ja jij alleen, de kinderen in hun ontwikkeling etc. aan het schaden bent;

de “eindrekening” van jouw walgelijke, kindonvriendelijk en laakbare gedrag zal jou straks door je eigen kinderen op een dienblaadje worden aangeboden.

Dit alles heeft niets te maken met jou zelfdiagnose maar puur met jou enorm egocentrisch narcistische HAANTJESGEDRAG.

Ik weet zeker dat AL jouw ex-partners deze blog lezen en ik hoop dat zij gezamenlijk de kracht vinden om tegen jou op te staan, dit ter bescherming van hun kinderen, die zij met liefde (samen met hun nieuwe partners en ECHTE papa’s) behandelen, vertroetelen, opvoeden en wereldwijs maken, want jij hebt NOOIT iets om deze kinderen gegeven, geen cent onderhoud voor hen betaald, nog geen schoentjes voor hen gekocht, maar alleen de moeders financieel uitgezogen en dat tot in de tonnen!

Wees slim, volg de NLP regel die jouw leraren (die jij nu vervloekt en beschimpt nadat jij ook van hen hebt kunnen profiteren) jou hebben bijgebracht, sluit dit 4-delige kinderboek en begin een nieuw leven zodat deze 4 kids ook een normale kans krijgen, dan doe jij tenminste toch nog iets goed voor deze kinderen.

Psssssst Melinga, nog meer fraude met een faillietbedrijf?

image image

image

Hoeveel onderbouwbare bewijzen wil jij nog om je oren krijgen Melinga?

Laat het maar op omgangsprocedures aankomen, dan zal de wereld onder je voeten open splijten!

En toen vonden zij elkaar op Twitter, jazeker ….. zij passen bij elkaar, lees hier hun “vonkje”

image

Voor ALLE duidelijkheid 2 tweets van Melinga kort na elkaar verzonden op Twitter. Ziet u ook de emotionele tegenstrijdigheden?

Dat is Melinga, hij heeft zichzelf niet meer in de hand, hij laat zijn emoties in vrije loop, dan weet hij ongeveer 20 minuten later niet meer wat zijn voorgaande bericht was. #koekoek

image

Mijn OPRECHTE dank aan Melinga voor onderstaande bevestiging, iets met eigen graf gegraven hebben inzake samenwonen, uitkering, partner met inkomsten etc.

image

Nogmaals, wees wijs en zoek een nieuwe kip om daar de haan te kraaien.

Dit bericht werd geplaatst in Crime, Jeugdzorg, Juridisch, loyaliteitsconflict, Martin Melinga, OM, Recht. Bookmark de permalink .

3 reacties op Citatenlijst

 1. MD zegt:

  Als iemand die zelf last heeft van een bipolaire stoornis kan ik u verzekeren dat degene die de stoornis heeft er zelf het meeste laste van heeft. Ik vind het heel erg dat iemand zo’n stoornis misbruikt als excuus om voortdurend een scheve schaats te rijden.

  • Ik kom zojuist van een afspraak met medisch specialist Bipolaire stoornissen.
   U heeft volkomen gelijk, deze Melinga diagnose betreft naar alle waarschijnlijkheid een “zelfdiagnose”.
   Heel erg zielige actie van Melinga.

 2. Laetitia zegt:

  Te triest voor woorden!

Reacties zijn gesloten.