Pannenkoek

Daags voor haar 18e verjaardag kreeg Mio een “mooi” kado van haar vader, een vonnis van de rechtbank waarin vermeld de gerechtelijke uitspraak dat Mio op UITDRUKKELIJK VERZOEK van haar vader (bewijzen in mijn bezit), achter Mio haar rug om, onder bewindvoering werd gesteld.

De “hoofdrolspelers“:

Miode 18-jarige jongedame die door de vader BEWUST in een loyaliteitsconflict tussen vader en moeder gedrukt wordt;

PannenkoekDe vader die Mio BEWUST dwingt om te kiezen tussen hem en haar moeder;

BensjeDe moeder die haar dochter Mio blijft steunen in deze ongelijke strijdt en mijn hulp heeft ingeroepen;

PlayerDe stiefmoeder van Mio (nieuwe partner van Pannenkoek) die (volgens haar eigen uitspraak verslaafd is aan enige vorm van computer-/smartphonespelletjes en hier haar dag mee vult) als buitenstaander uitermate dwingend naar Mio is, terwijl zij geheel geen deel uitmaakt van het probleem tussen Pannenkoek, Bensje en Mio.

image

“Een kind mag NOOIT gedwongen worden om tussen vader en moeder te kiezen”

Ten einde raad zocht Bensje kontakt met mij omdat ik haar in het “verre” verleden ook al eens met succes had bijgestaan.

Na alle gerechtelijke stukken gelezen te hebben, verwees ik hen (Bensje en Mio) door naar een advocaat omdat Pannenkoek in mijn ogen de onderhavige rechtsgang zwaar heeft kunnen manipuleren, gezagdragend Bensje en Mio in deze geheel niet gehoord zijn, waardoor er een “kromme rechtsgang” is ontstaan.

Waarom deze blog?

Recentelijk was ik (middels intercomschakeling) getuige van een telefoon gesprek tussen Mio met Pannenkoek en later Mio met Player, waarbij mijn mond regelmatig open viel van de indoctrinatie en manipulatie die door Pannenkoek en Player op Mio werd toegepast.

image

Mio heeft op dit moment niet te verwaarlozen lichamelijke klachten, klachten die in mijn ogen zijn ontstaan door jarenlange loyaliteitsdwang van Pannenkoek en Player op Mio, Mio die nu onder begeleiding “zelfstandig” woont, zich ontwikkelt als een jonge vrouw maar ondertussen door Pannenkoek en Player overladen wordt met opgelegde problemen die zij nu echt niet kan gebruiken.

Mio praat veel met mij, vertelt mij echt alles wat er in haar hoofd rondspeelt, tot in de kleinste en meest persoonlijke details aan toe. Mijn actie in deze is:

Luisteren – respecteren – adviseren – begeleiden

Wat doen Pannenkoek en Player:

Niet luisteren – veroordelen – beschuldigen – vernederen

Een 18-jarige is nog niet opgewassen tegen het gerechtelijk geweld wat op haar schouders terecht komt, Bensje heeft mijn hulp niet voor niets ingeroepen, mijn verwijzingen en “hulp” zal een “zetje in de goede richting” zijn, want ook Mio is hier “het kind van de rekening”.

Middels deze blog (die door Mio haar advocaat, psychiater,  “huis”begeleiding, vader, moeder en stiefmoeder gelezen zal worden) hoop ik (voor de komende rechtsgang die Mio tegen de uitspraak van het “bewindvoeringsvonnis” heeft aangespannen) dat wederpartij hun laakbare houding gaan inzien, hun actie terugdraaien en voor rust en stabiliteit voor Mio gaan kiezen.

Naar de toekomst kijken

Mio heeft geen financiele schulden, zit NIET in de schuldsanering, waardoor de WSNP voor haar een onbekende organisatie is.

Ook in het meest recente telefoongesprek moest ik meerdere malen het verwijt horen dat Mio niet met geld om kan gaan, zeker na de eerste paar dagen na ontvangst van haar geld (salaris en aanvullende Wajong-uitkering) geen cent meer over zal hebben, zonder dat er enig bewijs (uit het verleden) werd aangevoerd, alleen maar veroordelen – vooroordelen – beschuldigen en vernederen.

Wel is het zo dat een jongedame van nu 18 jaar niet kan leven op 20 Euro per week, zoals zij die van de bewindvoerder krijgt overgemaakt. Denk alleen aan het kopen van sigaretten, haar dagelijkse (vrouwelijke) ditjes en datjes, tampons, brandstof voor haar scooter (zij moet toch naar haar werk kunnen) etc.

Door deze bewindvoering heeft Mio geheel geen beschikkingsrecht over haar inkomen, welke zij nu ook niet meer kan controleren omdat deze bewindvoerder haar geld heeft laten overplaatsen naar een, niet voor Mio te bereiken, bankrekening.

Wanneer Mio met Pannenkoek en Player over dit probleem praat, krijgt zij  weer verwijten die niet zijn te onderbouwen als:

“Zo moet jij leren met geld om te gaan” (waar ligt de basis van dit?)

“Ik (Pannenkoek) betaal toch ook mijn onderhoudsbijdrage voor jou!” (Dat gaat naar de beheerrekening van de bewindvoerder)

en

“betaald Bensje haar onderhoudsbijdrage wel aan jou?” (tweespalt drijven, uithoren van het kind …. waarom deze opzettelijke loyaliteitsvraag die haar alleen maar belast en niet haar zaken zijn?)

image

Om Pannenkoek en Player tegemoet te komen …… wanneer Mio geen zelfbeschikkingsrecht (onder begeleiding) over haar inkomen krijgt, zal zij nooit met geld om kunnen gaan, dit voor zover uw stelling juist is.

Mio is, in tegenstelling tot uitlatingen van Pannenkoek en Player, NIET dom (hoe durft men zoiets denigrerend te zeggen?), zij heeft wel eventjes haar theoriecertificaat in 2 x behaald (hoeveel NIET domme personen doen daar “tig” keer over?) en haar autorijbewijs in 1 keer (weer de vraag hoe vaak NIET domme personen daar meerdere malen over moesten doen)

Mio complimenteren voor haar “persoon zijn”, haar inzet om “volwassen”(wie is eigenlijk volwassen?) te worden, haar inzet om te werken (iedere nacht om 3 uur haar bed uit!) heeft een beter effect op haar dan bemoeizuchtige en dwingende uitspraken die alleen maar negatief werken.

Is men vergeten dat men ook eens jong was? Ook ik (nu als vader van 3 kinderen) kijk regelmatig terug naar mijn wispelturige jeugd en hou deze in mijn achterhoofd gedurende de benadering van 18-jarige Mio, dat zou u ook eens moeten doen!

Rechtszitting en voorbereiding

Door het (in mijn ogen achterbakse) aangevraagde bewindsvoeringsvonnis heeft Pannenkoek zijn dochter Mio in een hoek gedwongen waarop zij (volgens het Nederlands recht) wel MOET reageren om haar rechten zeker te stellen, hiertoe hebben zij dan ook (op mijn advies) een advocaat in de arm genomen.

Gelukkig krijgt Mio een advocaat op toevoeging, waarvoor zij wel 77 Euro eigen bijdrage moet betalen, doch hiertoe geen betalingsmacht heeft vanwege eerder beschreven bewindvoering, maar maakt u zich geen zorgen, die 77 euro zal voldaan worden, echt wel!

Een verder gevolg van Pannenkoek zijn UITDRUKKELIJKE VERZOEK tot onder bewindstelling van Mio is, dat de rechter geoordeeld heeft dat er een psychiatrisch onderzoek naar de toestand van Mio moet worden ingesteld ….. en dit onderzoek is geweest, ik heb de rapportage in mijn bezit. Zal het u verbazen dat deze psychiater DEZELFDE gedachtegang heeft als ik en deze voor de rechtbank zwart op wit gezet heeft?

Pannenkoek en Player, “actie en reactie” is normaal, hier had u zeker geen rekening mee gehouden en zeer zeker ook niet op de hulproep van Bensje in mijn richting …. tsja ….. jammer voor jullie.

image

Wat Pannenkoek en Player VERGETEN, is dat Bensje altijd nog de moeder van Mio is en er altijd een onzichtbare navelstreng tussen moeder en kind blijft. Hoe laag bent u als vader om tegenover Mio slecht over Bensje te praten (zelf gehoord!), dit wekt alleen maar verzet tegen u als vader, waarbij u Mio in een loyaliteitsconflict wenst te drukken, een slechte, zeer slechte zaak Pannenkoek!

Dat u ook nog slecht over mij naar Mio spreekt (op basis van uw Google en Facebook-“ervaring” zonder de ware realiteit te zien) door pure onmachtgevoelens omdat ik ingeschakeld ben om Mio te begeleiden, heeft HELAAS moeten resulteren in de uitspraak van Mio dat zij u niet eerder wenst te zien dan de dag van de rechtszitting.

Nogmaals, kijk eens terug naar uw eigen jeugd/pubertijd en waar u zich ook tegen verzet heeft, misschien gaat er dan toch een lichtje bij u op hoe de gedachte- en handelswijze van Mio op dit moment is.

Een 18-jarige dochter die middels de rechter zich tegen de wilsoplegging van een vader moet verzetten …… kan het nog krommer?

“Een kind mag NOOIT gedwongen worden om tussen vader en moeder te kiezen”

UPDATE 22.06.2013

De bewindvoerder/curator schijnt NIET akkoord te gaan met het uitgebrachte psychiatrisch rapport over Mio. Waar bemoeit zij zich mee? Of voelt zij nu een “gat” in haar inkomsten komen?

Dat is het nadeel van een bewindvoerder/curator die financieel beter wordt van dit soort zaken …… zo lang mogelijk rekken en traineren om zolang mogelijk financieel te kunnen blijven uitzuigen.

In ieder geval gaan er nu MEERDERE onderbouwde klachten over de denk- en handelswijze van deze bewindvoerder/curator naar de rechtbank.

UPDATE 23.06.2013

Dit weekend besteed aan een onderzoekje genaamd:

“De verplichtingen van een curator/bewindvoerder”, dit m.b.t. het geval van Mio.

Mevrouw de curator/bewindvoerder, laat mij u 1 wijze tip geven, de regels zoals ik deze in diverse wetten en regelgevingen heb aangetroffen, zijn ook op u van toepassing, u bent GEEN uitzondering, dus gewoon aan houden en niet denken dat iedereen zo dom is als een pannenkoek!

UPDATE 24.06.2013

Ook vandaag heeft mw de curator mogelijk weer een ENORME stunt uitgehaald.

Zoals het er nu naar uitziet heeft zij zelfs het internetbankieren van Mio geblokkeerd zodat zij nu helemaal geen zicht meer heeft op haar banksaldi.

Volgens berekening zijn er nu al HONDERDEN Euro’s verdwenen.

Maar niet treuren mw de curator, Mio haar advocaat is inmiddels op de hoogte van uw capriolen. Gaat dat lachen worden?

image

UPDATE 25.06.2013

Voor de 3e week (ja u leest het goed) WEIGERT de curator/bewindvoerder het wettelijke weekgeld aan Mio over te maken.

Met een gevoel van walging heb ik het sms-verkeer tussen Mio en deze machtmisbruikster gelezen, waarbij haar laatste sms-bericht (na herhaaldelijke verzoeken van Mio om haar geld) werkelijk alles slaat:

Citaat: “Jammer dat je zo reageerd. Ik ga andere maatregelen nemen (..)”

Dus mw de dictatoriale curator gaat nu ook al chantage op Mio toepassen om haar wens en wil door te drijven TERWIJL zij Mio laat sappelen door haar nu voor de 3e week geen geld te geven.

Het wordt echt de hoogste tijd om foto en N.A.W.-gegevens van deze dictator op het net te plaatsen, want zij DWINGT Mio zo tot het plegen van een misdrijf om in haar MINIMALE levensbehoeftes te kunnen voorzien.

Marleen, aan mij heb jij een verkeerde getroffen als jij Mio zo denkt te mogen behandelen, de wet heeft ook een keerzijde en deze zal spoedig in jouw gezicht gaan klappen.

En voor Pannenkoek en Player, jullie zijn echt een wereldkoppel om dit meisje zo de verdommenis in te jagen. Goed ouderschap is geheel andere koek want jullie zijn de gangmakers van deze totale ellende voor Mio.

UPDATE 26.06.2013

Vanmorgen heeft Mio een uur durend gesprek met haar curator en persoonlijk begeleidster gehad. Mio heeft, naar vernomen, zeker 10 x om haar leefgeld verzocht MAAR de curator zei, zonder te blikken of te blozen, dat Mio niks kreeg.

Curator heeft erkend dat Mio haar geld (Wajong, allimentatie en inkomen uit werk) naar een, voor Mio niet te controleren, rekening is overgeboekt en (let nu goed op) dat er GEEN geld meer is. Mio kan dus HELEMAAL niet aan haar geld komen en NIET zien wat er wordt bij- of afgeboekt.

De curator WEIGERT Mio enig inzicht te geven in de financiele stand van zaken van Mio MAAR vertelde wel dat Mio in 12 dagen tijd ongeveer 97 euro had opgenomen.

Mw de curator, hoe kan Mio in godsvredesnaam geld opnemen wanneer u haar pasjes heeft geblokkeerd? Wordt er niet ergens een “foutje” gemaakt? Legt u eerst aan haar of Mio haar advocaat maar eens uit wat u met Mio haar geld heeft gedaan waardoor Mio nu al 3 weken zonder enig zak-/leefgeld zit!

Omdat Mio haar rechten aan het verdedigen was, de curator alleen maar vreemde verhalen kon ophoesten waarna Mio zich verzette, greep deze “curator” naar haar laatste “machtsmiddel”.

Wanneer Mio niet naar haar luistert, dan gaat zij de rechter vragen om Mio in een gesloten zetting te plaatsen.

Deze casus stinkt aan alle kanten, wie dat nog niet ziet heeft echt last van het Stevie Wondersyndroom (stekeblind)

Ik heb Mio nu het advies om TERSTOND haar advocaat te bellen met het verzoek mij te contacten. Wanneer er nu geen actie wordt ondernomen, adviseer ik Mio om naar één van mijn advocaten over te stappen, die weten wel hoe zij dit varkentje moeten wassen, met mijn advocaat is het heel slecht pannenkoek eten, dat is geen player.

Vervolg UPDATE

Zojuist met de advocaat van Mio gesproken. Gedegen overleg gehad i.v.m. de huidige situatie en deze advocaat begrijpt de situatie volledig.

Nog vandaag worden er (juridische) stappen ondernomen t.g.v. Mio en haar hachelijke positie.

De curator moet dus echt goed inzien dat er nimmer met mensen gespeeld mag worden, al zal zij dit zeker niet zo zien, maar iemand ZONDER “weekgeld” te laten onder het mom van “er is niets meer” zal zij toch hard moeten maken, al is het middels een verzoek tot inzage via de rechter …… jazeker mw de curator, het recht kent 2 kanten in Nederland!

Voor Mio, haar advocaat en natuurlijk haar curator, hierbij de verhoogde Wajong-uitkeringen waar Mio per 1 juli a.s. recht op heeft.

Ook wij kunnen rekenen mw de curator!

image

UPDATE 21.07.2013

Vandaag de langverwachte zitting in Zutphen.

Tijdens mijn afwezigheid heeft Pannenkoek niet stilgezeten, hij heeft een pak schrijfwerk naar de rechtbank verzonden om zijn dochter nog verder te vernederen.

Laat ik dit pak nu ook in mijn bezit hebben!

image

 Nb.

Het is mij zeer duidelijk dat er ook moeders zijn die contact tussen vader en kind frustreren, dus laat hier geen discussie over ontstaan, in onderhavig geval een geanonimiseerd praktijkvoorbeeld van vandaag, welke sedert 20 maart 2013 van toepassing is.

Dit bericht werd geplaatst in Jeugdzorg, Juridisch, loyaliteitsconflict, Recht en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

3 reacties op Pannenkoek

 1. jannyzeeland zegt:

  Gebeurd zoo vaak. kinderen uitspelen. Walchelijk

 2. alie zegt:

  Pannekoek je vergeet 1 ding en die bewindvoerster ook namelijk dat je de minimale bijdrage of te wel leefgeld wekelijks moet betalen en ook op tijd. Dat Mio in haar recht staat en dat er volgens mij inderdaad hele andere dingen spelen dan dat ze niet met geld om kan gaan. Het lijkt mij dat u een tiraniek en heerszuchtig man bent die denkt omdat hij geld heeft de macht heeft om zijn dochter zo te kunnen behandelen. In plaats van uw dochter te prijzen en ondersteunen gedraagd u zich als een tiran en machtswellusteling en kunt u het wel vergeten dat zij u als ouder(vader) zal respecteren liefde koop je niet liefde moet je verdienen evenals respect. Hij die geen respect toont naar anderen zal ook geen respect ontvangen.

 3. BeyondFaith/Tassie zegt:

  Wat een Pannenkoek! Pfff tenenkrommend dit. Wat geeft jou het recht om zo met je bloedeigen kind om te gaan? Op welke grond flik je haar dit, wat heeft zij ooit fout gedaan?? Dat je problemen met haar moeder heeft is tot daar aan toe, maar het over de rug van een 18 jarige meid die de wereld moet ontdekken en haar EIGEN fouten moet maken is ronduit WALGELIJK. Je moet je kapot schamen! Jij bent absoluut geen vader, dat is een eretitel die je moet verdienen en niet op deze manier. Het resultaat van je fratsen? JUIST je raakt / bent haar kwijt, knap gedaan pannenkoek…

  Mio het komt goed, pitbullie vecht voor je! Ik ken je niet maar je bent een topper, je staat in je recht.

Reacties zijn gesloten.