Brononderzoek/ waarheidsvinding Maria Genova

Sedert geruime tijd loopt er een discussie over de paperback “Vrouwen te koop” van Maria Genova, welke door meerdere personen wordt aangeprezen als een boek dat door iedere opsporingsambtenaar gelezen MOET worden.

Informatievergaring om je werk op straat beter te kunnen uitvoeren zie ik alleen maar als een pluspunt DOCH in hoeverre moet je de aangeboden literatuur als geloofwaardig bestempelen wanneer de auteur van deze NONfictiepaperback het heeft nagelaten om een zeer belangrijke bron (topfunctionaris bij de AIVD) Richard Samson uit Den Haag, simpel na te trekken.

Samen met Coco Gubbels (onderzoeksjournalist) heb ik dat wel gedaan, waarna Coco het resultaat van dit onderzoek op haar blog heeft geplaatst waarvan ik de tekst hieronder (zonder geplaatste reacties) plaats.

Zonder enige afbreuk te doen aan de andere hoofdstukken in deze paperback, lijkt het mij zeer raadzaam om onderstaande te lezen, om hierna uw eigen waardeoordeel op te maken.

– – – – –

In mijn vorige twee blogs heb ik uiteen gezet hoe precair het onderwerp mensenhandel is: zodra er een boek gepubliceerd is waar onwaarheden in staan, wordt ook de rest van het boek afgedaan als leugens. Laat ik voorop stellen dat, hoewel ik inmiddels via nieuwe kanalen heb begrepen dat ook slachtoffers hun verhaal wel eens aandikken, ik in principe de tragische ervaringen van slachtoffers niet afdoe als twijfelachtig of gelogen. Als er ook maar een deel waar is van wat zij vertellen, dan is dat al erg genoeg. Ik hoop dan ook dat de lezers van mijn vorige blogs mij steunen in deze benadering.

Vervolgens blijft overeind staan dat een beetje speurwerk soms al heel veel gegevens kan opleveren. Hoewel een onderzoeksjournalist beter getraind is in het graven dan een gemiddelde journalist, is het vooral een kwestie van instinct en mentaliteit. Als iemand zegt bedreigd te worden en 24/7 beveiligd wordt, maar lopend en met de trein is gekomen zonder een ‘mannetje met oortje’ in de buurt: bij wie gaat er dan GEEN belletje rinkelen? Als een (ex)AIVD via twitter contact met je opneemt, is dan niet je eerste gedachte: “wie is die rare?” want echte AIVD’ers -geloof me- die nemen echt geen contact met je op via twitter…

Even de naam intikken op internet 

Het eerste wat je doet is Google openen en de volledige naam intikken, klik op enter en zie hier:

De eerste hit: “52 jarige oud docent in ruste. Gehuwd met Mickey…een 28 jarige bulgaarse jongen.” Nergens is te vinden waarin hij gedoceerd heeft. Hij beweert ook Dr te zijn, een titel die niet zonder afgeronde opleiding gebezigd mag worden (zie wetboek). Doorklikken naar de andere websites leert dat deze (ex)AIVD’er zich vooral met gadgets bezighoudt. Een belangrijke en goede dekmantel voor een undercoveragent in ruste!

De tweede hit: ik moet eerlijk bekennen, ik heb niet iedereen getraceerd om te vragen of ze inmiddels hun geld terug hebben gekregen, maar hier gaat een heel aardig boekje open over de ‘webshop-oplichter’ Samson. Neem rustig de tijd om alle verhalen te lezen, maar er is ook een samenvatting beschikbaar. Alwaar ook een hele rits aan gegevens te vinden is, die door Samson tijdens ons contact werden omschreven als ‘geheime en niet-aftapbare telefoonlijnen’.

De derde hit: Zijn internetpagina waar hij alles wil delen met de bezoekers: “RCS Staat voor Richard Carl Samson-Dimov, geboren 1954 te Woensdrecht. Docent in ruste. Na de Bijlmerramp waar ik direct bij betrokken was, ben ik in 2003 getroffen door een 4 1/2 maand coma en gedeeltelijke verlamming, naast mijn diabetes type I zijnde sinds mijn 14e jaar. Lijdt aan ParkinsonNu…….Zich via dit Weblog RCS presenterende aan iedereen die dit weblog iedere dag bezoekt.”

Dan een tweede ronde: iets verder graven op internet levert nog een paar interessante hits op.

Koolhydratensuiker.nl is namelijk ook van Samson, Dr Samson wel te verstaan: “” Onze redactie wordt geleid door Dr. R.C. Samson, die als een der eerste diabeten type I aan de insulinepen begon, aan de snelle insuline begon en ook een der pioniers is op het gebied van de insuline pomp therapie. Daarnaast is hij degene geweest die de brug van koolhydraten en suiker beslechtte.” En dan volgt nog meer:

“Om de site te kunnen benaderen en gebruik te maken van de site en haar mogelijkheden zult u zich  moeten inschrijven en dient u uw lidmaatschap bijdrage te hebben voldaan.
Voorwaarde om lid te kunnen worden zijn:
Diabetes I en/of II patient zijn. Als diabetes patient betaald u daarvoor het bedrag van 2.400 euro per jaar.
U kunt als student(e) HBO of universitair studerende aan een medische faculteit of Hogeschool lid worden. Uw jaarlijkse bijdrage is 2.400 euro
U bent werkzaam in de gezondheidszorg als diëtiste, diabetes verpleegkundige, of anderzijds met een BIG registratie. U betaald jaarlijks een bijdrage van 4.400 euro.
U bent werkzaam als arts, huisarts of specialist en hebt een aantoonbare link met DM I en/of II. U betaald per jaar 6000 euro.
De exacte tarieven, voorwaarden etc. kunt u via een contact us mail door ons toegestuurd krijgen.”

Mag ik u even linken naar de website van de diabetes patiëntenorganisatie, waar u voor enkele tientjes per jaar alle informatie kunt vinden? LINK

Gewoon even bellen

Naar aanleiding van de vele namen die Samson in onze gesprekken liet vallen en de gegevens die hij uitgebreid met mij deelde (ik hoefde vaak niet eens iets te vragen) ben ik eens gaan bellen met die personen.

Ter bescherming van enkele functionarissen en collega’s zal ik hier geen namen noemen, zij weten zelf over wie ik het heb als ze dit lezen.

Wat ik kan zeggen, is dat zowel mijn contacten en de door Samson genoemde personen allen, ik herhaal allen, hebben bevestigd de man te kennen, maar niet als voormalig of huidig lid van de AIVD. Ook betrokken stichtingen (uit het boek en aanwezig bij de bijeenkomst zaterdag bij Genova thuis) hebben bij hun contacten bij politie en recherche en AIVD navraag gedaan over deze Richard Carl Samson-Dimov. Zij ontvingen dezelfde informatie.

Beweringen, leugens en beloftes

De heer Samson heeft het volgende verklaard ten overstaan van meer dan 10 aanwezigen:

 • Hij is een oud-AIVD’er, topfunctionaris A5 status
 • Hij heeft met de Mossad naar de black box gezocht op de plek van de Bijlmerramp
 • Hij heeft undercover onderzoek gedaan als AIVD’er naar het pedofielennetwerk waar ook J.Demmink aan gelinkt wordt
 • Hij zou leiding gegeven hebben over Paul Herrie, de AIVD’er die laatst bij P&W zijn verhaal deed
 • Hij heeft thuis de rolodex liggen, waar hij naar vernoemd is
 • Hij heeft hard bewijs (telefoontap) dat Demmink op het IJsselmeer een dood (misbruikt) jongetje heeft laten zinken vanaf een boot door zijn dienst
 • Hij zegt dat vele BN’ers en hooggeplaatste ambtenaren verbonden zijn aan / deelnemen in een zeer wijd netwerk van zeer jonge kinderen, vooral jongetjes, onder andere uit Bulgarije
 • Hij zegt dat ook Robert M in dat netwerk zit (zijn naam viel regelmatig)
 • Hij heeft enkele maanden in coma gelegen, is nu terminaal ziek, heeft nog maar een jaar te leven
 • Hij is gedeeltelijk verlamd
 • Hij heeft diabetes
 • Hij gebruikt dagelijks 200 gr morphine en lyreca tegen de pijn, waarvoor hij toestemming heeft moeten vragen om zoveel te mogen nemen
 • Hij heeft 38.000 euro weg te geven aan een platform of stichting die zich bezig houdt met mensenhandelslachtoffers
 • Hij kan 8 ton euro loskrijgen uit Europese gelden om een platform op te richten voor stichtingen die zich bezig houden met slachtoffers van mensenhandel

In telefonische contacten na onze ontmoeting bleef hij hameren op zijn ziekte(s) en terminale toestand. Van oplichters is het algemeen bekend (kijk maar eens naar het programma Opgelicht! op Nederland1) dat zij een terminale ziekte opgeven om (op voorhand) medelijden te kweken bij slachtoffers.

Na de bijeenkomst gaf hij regelmatig aan nog steeds contact te hebben met ‘de dienst’, waarbij hij zei Genova te laten oppakken, screenen, vast te zetten en meer omdat zij hem genoemd had in haar blog en het boek. Later keerde hij zich tegen Jacques Smits, die samen met mij onderzoek naar hem deed, en zou ook hem laten doorlichten. Later gaf hij aan dat Jacques een dik dossier had bij ‘de dienst’ met vooral veel oplichting en wetsovertredingen. Gelukkig was ik ‘cleared’ en zouden we door kunnen gaan met het schrijven van zijn memoires, zoals we dat hadden afgesproken. Als het samen schrijven van het boek goed zou gaan, mocht ik ook zijn Rolodex hebben. Want als auteur en journalist zou ik er na zijn dood meer aan hebben dan hij.

Wat betreft het geld is het logisch dat hij achter subsidies aan zit met de hoeveelheid schulden en schuldeisers die hij aan zijn broek heeft hangen. In telefonisch contact met Jacques Smits zegde hij Jacques toe dat 1 van de 8 ton subsidie voor het op te richten platform voor hem was. Jacques zou namelijk plaatsnemen in het bestuur van het op te richten platform. Een vreemde vorm van met geld omgaan, mijns inziens, als het gaat om voorlichting, onderzoek, publicaties etc in het belang van slachtoffers van mensenhandel.

Dat platform kwam overigens ook van Samson en werd voorgesteld tijdens de bijeenkomst. Die bijeenkomst was door Genova georganiseerd om een zwartboek te maken (reeds aangekondigd in haar boek) en een burgerinitiatief tegen mensenhandel. Aanwezig waren verscheidene afgevaardigden van stichtingen die zich dus bezighouden met slachtoffers van mensenhandel en gedwongen prostitutie. Terwijl iedereen enthousiast werd voor alle drie de voorstellen, deed Samson voorkomen alsof een anonieme donor 38.000 euro zou bijdragen aan het platform als startkapitaal, om vervolgens stichting StoploverboysNu datzelfde bedrag ook toe te zeggen.

Samson zegt dat een hooggeplaatste functionaris van de Nationale Recherche de voorkeur heeft voor een burgernet (informerend aan politie) in plaats van een platform van stichtingen die zich met mensenhandelslachtoffers bezig houdt. In mijn gesprek met betreffende functionaris kreeg ik niet de indruk dat deze op de hoogte was van het idee van een burgernet of platform.

Na een beetje onderzoek blijkt dat alle details waar Samson mee aankomt zetten betreffende het pedonetwerk, Demmink, Poot, de rolodex, etc allemaal terug te vinden is op internet. Niets van wat hij me vertelde, kon ik niet terug vinden op het web. Behalve misschien de opmerking: “Vele BN’ers en hoge functionarissen zijn betrokken bij het pedonetwerk. Een directeur van een grote bank vertelde me dat hij het heerlijk vond om het geluid te horen van een knappend  jongenskutje dat voor de eerste keer gepenetreerd wordt.”  Hij wist ook te vertellen voor hoeveel geld er op welk plein in Den Haag jongetjes te huur zijn.

De heer Samson (zelf nog net geen 60) is in 2003 getrouwd met een destijds 23 jarige Bulgaarse jongen. Gezien bovenstaande opmerkingen, verwijzingen naar het pedonetwerk en zijn partnerkeuze heb ik via een collega onderzoeksjournalist een Bulgaarse collega gevraagd e.e.a na te gaan. Ook Jacques Smits heeft een collega Private Investigator ingeschakeld in Bulgarije om de heren en eventuele netwerken te traceren.

Hulp

Ik heb dit onderzoek niet alleen gedaan. Alle betrokkenen die op die middag bijeen waren en de verhalen van Richard Carl Samson-Dimov hebben aangehoord, hebben op hun manier mee gewerkt aan dit onderzoek. Vooral Jacques Smits heeft met zijn onderzoek het mijne kunnen aanvullen en andersom. Samen hebben we een dossier samengesteld over deze man en anderen geactiveerd om verder te zoeken.

Niemand die hier aan meegewerkt heeft, krijgt een vergoeding in welke vorm dan ook. Allen zijn gedreven door een gevoel van onrecht en bescherming van (vaak minderjarige) slachtoffers. Ik wil hen dan ook bedanken voor de samenwerking en wens hen veel sterkte toe in het bestrijden van mensenhandel.

Dit bericht werd geplaatst in Genova. Bookmark de permalink .

6 reacties op Brononderzoek/ waarheidsvinding Maria Genova

 1. Maria Genova zegt:

  Ik heb heel uitgebreid onderzoek gedaan naar het verhaal van Samson over de affaire Demmink. Dat kan ik met allerlei bewijzen staven. Er zijn ook niet voor niets Kamervragen over Demmink gesteld, sterker nog zelfs de Amerikanen tikten Nederland op de vingers dat er geen goed onderzoek is geweest naar de beschuldigingen van pedofilie. Ik zeg nergens in het boek dat het verhaal van Samson klopt. Ik zeg wel dat er nooit een goed onderzoek naar Demmink gedaan is en dat ik dat vreemd vind. Het boek gaat trouwens over iets heel anders: http://www.mariagenova.nl/vrouwen-te-koop/ Net als de verhalen van al die minderjarige meisjes die gedwongen in de prostitutie werken, zie ik dat als een teken van een falende rechtsstaat, vooral omdat de pooiers zelden veroordeeld worden. Wat de identiteit van Samson betreft: Jacques Smits heeft nooit bewezen dat hij nooit voor de AIVD zo’n pedo-onderzoek heeft gedaan en dat is ook niet te bewijzen, aangezien de AIVD daar nooit uitlatingen over doet. Smits mag daar best aan twijfelen, maar de AIVD maakt vaker gebruik van ‘boeven’ om nog grotere boeven te vangen, dus dat is zeker geen argument.

 2. Nee nee Maria, ook nu lukt het jou (als ONDERZOEKSJOURNALIST) niet om jezelf schoon te praten.

  Je hebt geen enkele spat onderzoek gedaan naar Richard Samson want jouw “scoop” (zoals jij het noemde) bracht jouw sensatielust op een ongekend hoog niveau.

  Mocht je wel enig onderzoek naar Samson hebben gedaan, dan had jij nimmer dat hoofdstuk geplaatst OF jij had jouw bevindingen er wel bijgeplaatst, de bevindingen zoals Coco en ik wel naar boven hebben gehaald.

  Dit naar boven halen was vrij simpel, zo simpel dat zelfs jij (als ONDERZOEKSJOURNALIST) dit had kunnen bewerkstelligen.

  En het gaat hier niet over Demmink maar over Richard Samson, dus niet proberen de kern van het verhaal op een zijspoor te brengen om jouw gelijk te halen Maria, dat is een teken van pure zwakte.

  Wat heeft “Vrouwen te koop” met pedofilie te maken Maria? Boekvulling of scoopgeiligheid?

  Geef nu maar toe dat alleen sensatielust jouw toetsenbord aan het werk zet, waarbij mediageilheid jouw andere drijfveer is.

  Maria, jij bent als serieus schrijfster totaal afgebrand, zelfs op het Boekenbal telde jij onder jouw schrijvende collega’s niet mee, dat deed pijn!

 3. Maria Genova zegt:

  Op het Boekenbal telde ik niet mee?? Ben je er ooit geweest? Ik wel, een stuk of vier keer en je krijgt niet zomaar een kaartje. Jij staat bekend als een grote leugenaar en fantast en dat is aan al je blogs te zien. Dat je niet begrijpt wat een pedonetwerk met misbruik van minderjarigen te maken heeft (en om die reden in het boek past), zegt iets over je verstandelijke vermogens. En je bent een vieze stalker of ga je dat ook ontkennen? Ik heb je al zo lang geleden geblockt, maar elke keer verzin je nepaccounts om mijn tweets te kunnen lezen. Als iemand daar een opmerking over maakt, dan zeg je steeds ‘nee, hoor, ik zie haar tweets alleen via retweets’. Maar dat is helemaal niet waar. Want gisteren heeft niemand een bepaalde tweet van mij geretweet en toch ging je daar op in. Geen idee waar die ziekelijke obsessie van jou vandaan komt om verschillende vrouwen op een nare manier te stalken. Misschien moet je je een keer laten behandelen, want gezond is het niet.

 4. Pas op Maria, dat stoom uit je oren brengt mist rond Heemskerk!

  Een pedonetwerk (jij schrijft het zelf) heeft toch niets met slachtoffers van loverboys of vrouwen te koop te maken? Vraag mij af wie hier de realiteit nu niet ziet, ben jij echt zo “koekoek”?

  Ik met nepaccounts, een vieze stalker? Maria nogmaals, jij bent echt niet belangrijk genoeg om te stalken, jij stelt niets meer of minder voor dan een kookboekschrijfster die het leed van derden op papier zet om hier (media)aandacht door te krijgen.

  Jij schrijft ook dat ik “verschillende vrouwen stalk”, kom dan eens met namen! Oh nee, deze kan je zeker niet geven omdat dit jou in vertrouwen is meegedeeld. Mijn rug op Maria, weer pure lariekoek, sensatie en roddellust van jou als ONDERZOEKSJOURNALIST.

  Er staat nog een waarheidsgetrouw blog over jou, klik hier maar op (linkermuisknop) https://mijnbeurt.wordpress.com/2013/03/26/maria-genova-ach-ja/

 5. Pingback: “Spijtbetuiging” @Genova2 | Mijn beurt

Reacties zijn gesloten.